Piridol = Perún dol, teda posvätné kultové miesto, kde sa pochovávalo, slávili sviatky-slnovraty, rovnodennosti a pod.Vyhĺbenina v kameni pripomínajúca µudskú stopu. Odtiaµ názov doliny Dolina obrov.Piridol pravobreľný-Pyramída. Foto?

Piridol pravobreľný-Býčia skala. Foto ?

Piridol µavobreľný- Kreslo. Foto?

Rajzovaná skala. (vo východoslov. nárečí- písaná, kreslená)
   Foto P.E.    

 
Rajzovaná skala.      Foto P.E.

Rajzovaná skala.      Foto P.E.