Pre názornosť, pohľad na časť skalnej steny zo západnej strany. Z tejto strany sú skaly omnoho nižšie ako z východnej. PNa posúvanie panorámy použiť spodný vodorovný posuvník