<Panoramatický pohľad na prostrednú časť Slanských vrchov z východnej strany. Vľavo Strechový vrch nad Bačkovom, ďalej nasleduje Mošník, Čerchlina, Menší vrch, retranslačný bod Makovica a celkom vpravo vysielač Dubník. Na posúvanie panorámy použiť spodný vodorovný posuvník