24.8.2019  Pomerne krátka a nenáročná prechádzka od ihriska v Dargove cez bačkovskú dolinu. Prešli sme sa k lesníckej chate pod Holou horou, k hrobu ruského vojeka a späť. 

            Dĺžka celej trasy cca 8,7 km.

AB.Začiatok Bačkovskej doliny pri ihrisku v Dargove


Tu odbočujeme vľavo.

Dargovská vodáreň.

Niekoľko storočný dub.


Odbočka k chate Holá hora

Chata pod Holou horou.

Zvláštny chrobáčik robí takéto dierky.

Studnička pod chatou.

"Zelené" jazierko pod chatou.Prejdeme cez túto lúku.

Sme v NPR Bačkovská dolina.
Po dlhšom hľadaní po inštrukciach od kamaráta cez mobil nachádzame tento obnovený hrob nadporučíka Alexandra Petroviča Golubjeva. Zahynul tu v decembri 1944.


Už sme na ceste k ihrisku.