8.8.2021  Pomerne krátka a nenáročná prechádzka od ihriska v Dargove cez Bačkovskú dolinu. Prešli sme sa k lesníckej chate pod Holou horou a späť..  

            Dĺžka celej trasy tam a späť cca 6.9 km.

AB.Obnovený bývalý senník. Pekne posedenie.

Cesta je vynovená, posýpaná jemným štrkom.


Aj huby nejaké boli, ale nejedlé.


Niekoľko storočný dub.

Pohľad na Holú horu.

Tu sa odbočuje z cesty vľavo.

Pekne upravená lesnícka chata.

Aj s pekným posedením a ohniskom.


Obnovená studnička vo výstavbe poniže chaty.

Toto odteká do malého jazierka.

Jazierko.