Flora
 |  1  |  späť

Veternica hájna (Anemone nemorosa)

Veternica hájna (Anemone nemorosa)

Snežienka jarná (Galanthus nivalis)

Snežienka jarná (Galanthus nivalis)

Zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera L.)

Zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera L.)

Čerešňa vtáčia (Cerasus avium)

Čerešňa vtáčia (Cerasus avium)

Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd)

Astra kopijovitolistá (Aster lanceolatus Willd)

Kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria)

Kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria)

Kyslička obyčajná (Oxalis acetosella)

Kyslička obyčajná (Oxalis acetosella)

Krasovlas bezbyľový pravý (Carlina acaulis subsp. acaulis L)

Krasovlas bezbyľový pravý (Carlina acaulis subsp. acaulis L)

Hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea)

Hviezdica veľkokvetá (Stellaria holostea)

Pakost smradľavý (Geranium robertianum)

Pakost smradľavý (Geranium robertianum)

Viola arvensis (Violka poľná-Sirôtka poľná)

Viola arvensis (Violka poľná-Sirôtka poľná)

Blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera)

Blyskáč cibuľkatý (Ficaria bulbifera)

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)

Podbeľ liečivý (Tussilago farfara)

Prvosienka jarná (Primula veris)

Prvosienka jarná (Primula veris)

Veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides L)

Veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides L)

Krivec žltý (Gagea lutea)

Krivec žltý (Gagea lutea)

Netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)

Netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)

Oman vŕbolistý (Inula salicina)

Oman vŕbolistý (Inula salicina)

Veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides)

Veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides)

Pakost smradľavý (Geranium rebertianum L.)

Pakost smradľavý (Geranium rebertianum L.)

Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.)

Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.)

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria L.)

Repík lekársky (Agrimonia eupatoria L.)

v popredí opäť ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.) a ten s motýľom opäť niečo z čeľade astrovité (Asteraceae)

v popredí opäť ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus L.) a ten s motýľom opäť niečo z čeľade astrovité (Asteraceae)

Netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)

Netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)

Jastrabík lesný (Hieracium murorum L.)

Jastrabík lesný (Hieracium murorum L.)

Lýrovka obyčajná (Lapsana communis L.)

Lýrovka obyčajná (Lapsana communis L.)

Čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum)

Čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum)

Divozel čierny (Verbascum nigrum L.)

Divozel čierny (Verbascum nigrum L.)

Čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum)

Čermeľ hájny (Melampyrum nemorosum)

Jastrabík lesný (Hieracium murorum L.)

Jastrabík lesný (Hieracium murorum L.)

Lieska obyčaná (Corylus avellana L.)

Lieska obyčaná (Corylus avellana L.)

Zaraza väčšia.

Zaraza väčšia.

Imelo biele (Viscum album)

Imelo biele (Viscum album)

Štiav kytkokvetý (Rumex thyrsiflorus Fingerh.)

Štiav kytkokvetý (Rumex thyrsiflorus Fingerh.)

Pakost krvavý (Geranium sanguineum)

Pakost krvavý (Geranium sanguineum)

Ďatelina alpská (Trifolium alpestre L.)

Ďatelina alpská (Trifolium alpestre L.)

Hrachor jarný (Lathyrus vernus)

Hrachor jarný (Lathyrus vernus)

Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum L.)

Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum L.)

Zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.)

Zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.)

Zemežlč menšia (Centaurium erythraea Fafn)

Zemežlč menšia (Centaurium erythraea Fafn)

 Lykovec jedovatý (Daphne mezereum L.)

Lykovec jedovatý (Daphne mezereum L.)

Klinček zväzkovitý (Dianthus armeria L.)

Klinček zväzkovitý (Dianthus armeria L.)

Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), alebo inak povedané kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium)

Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), alebo inak povedané kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium)

Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), alebo inak povedané kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium)

Vrbovka úzkolistá (Epilobium angustifolium), alebo inak povedané kyprina úzkolistá (Chamerion angustifolium)

Poniklec veľkokvetý. Foto Majka.

Poniklec veľkokvetý. Foto Majka.

Chochlačka plná (Corydalis solida)

Chochlačka plná (Corydalis solida)

Pakost hnedočervený. Foto: Ľubica Stanovčáková.

Pakost hnedočervený. Foto: Ľubica Stanovčáková.

Pakost močiarny (Geranium palustre L.)

Pakost močiarny (Geranium palustre L.)

Plamienok alpínsky. Foto: Ľubica Stanovčáková.

Plamienok alpínsky. Foto: Ľubica Stanovčáková.

Pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura)

Pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura)

Zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.)

Zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.)

Nevädza horská (Centaurea montana L.) asi

Nevädza horská (Centaurea montana L.) asi

Kriticky ohrozeny Gladiolus palustris Mecik mociarny

Kriticky ohrozeny Gladiolus palustris Mecik mociarny

Veronika obyčajná (Veronica chamaedrys)

Veronika obyčajná (Veronica chamaedrys)

Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)

Čakanka obyčajná (Cichorium intybus)

Zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia)

Zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia)

Pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura)

Pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura)

Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Zimozeleň menšia (Vinca minor)

Zvonček širokolistý (Campanula latifolia L.)

Zvonček širokolistý (Campanula latifolia L.)

Čertkus lúčny (Succisa pratensis Moench)

Čertkus lúčny (Succisa pratensis Moench)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

 Zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.)

Zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta Waldst. et Kit.)

Modrica širokolistá (Muscari botryoides (L.) Mill.)- pravdepodobne niekomu „ušla“ z kvetinovej záhradky

Modrica širokolistá (Muscari botryoides (L.) Mill.)- pravdepodobne niekomu „ušla“ z kvetinovej záhradky

Fialka voňavá (Viola odorata L.)

Fialka voňavá (Viola odorata L.)

Scila dvojlistá (Scilla bifolia L.)

Scila dvojlistá (Scilla bifolia L.)

Poniklec obyčajný / Pulsatilla vulgaris

Poniklec obyčajný / Pulsatilla vulgaris

Prilbica tuhá pravá (Aconitum firmum Rchb. Subsp. firmum)

Prilbica tuhá pravá (Aconitum firmum Rchb. Subsp. firmum)

Zádušník brečtanový (Glechoma hederacea L.)

Zádušník brečtanový (Glechoma hederacea L.)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

Hadinec obyčajný (Echium vulgare L.)

Skorocel prostredný (Plantago media L.)

Skorocel prostredný (Plantago media L.)

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.)

Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.)

Štetka lesná (Dipsacus fullonum)

Štetka lesná (Dipsacus fullonum)

čerešňa vtáčia  (Prunus avium L.)

čerešňa vtáčia (Prunus avium L.)

Ostružina černicová (Rubus friticosus)

Ostružina černicová (Rubus friticosus)

Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna)

Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna)

Plavuň...vzácny, ohrozený a chránený

Plavuň...vzácny, ohrozený a chránený

Hríb smrekový (Boletus edulis Bull.:Fr.)

Hríb smrekový (Boletus edulis Bull.:Fr.)

Praslička roľná (Equisetum arvense L.), tzv jarná byľ

Praslička roľná (Equisetum arvense L.), tzv jarná byľ

muchotrávka červenkastá (Amanita rubescens (Pers.:Fr.) S. F. Gray)

muchotrávka červenkastá (Amanita rubescens (Pers.:Fr.) S. F. Gray)

Koralovec bukový (Hericium clathroides (Pallas:Fr.) Pers)

Koralovec bukový (Hericium clathroides (Pallas:Fr.) Pers)

Plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum L.)

Plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum L.)

Tanierovka oranžová (Aleuria aurantia)

Tanierovka oranžová (Aleuria aurantia)

Smrčok .....

Smrčok .....

Bedľa vysoká (Macrolepiota procesa (Scop.) Sing.)

Bedľa vysoká (Macrolepiota procesa (Scop.) Sing.)

Muchotrávka červená (Amanita muscaria (L.) Hook.)

Muchotrávka červená (Amanita muscaria (L.) Hook.)

Červenica rumelková (Pycnoporus cinnabarinus (Jasc.:Fr.) Karst.)

Červenica rumelková (Pycnoporus cinnabarinus (Jasc.:Fr.) Karst.)

Bedľa vysoká (Macrolepiota procesa (Scop.) Sing.)

Bedľa vysoká (Macrolepiota procesa (Scop.) Sing.)

Hríb smrekový (Boletus edulis Bull.:Fr.)

Hríb smrekový (Boletus edulis Bull.:Fr.)

Chránená huba Koralovec ježovitý -  Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (je vraj liečivá)

Chránená huba Koralovec ježovitý - Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (je vraj liečivá)

Kvetovec Acherov-huba

Kvetovec Acherov-huba

S označením pomohol Mgr. Matúš Tkáč a Mgr. Matej Dudáš.
Vygenerované nedeľa 25. septembra 2022 programom Zoner Photo Studio 12
(c) ZONER software