Malé Ozorovce.
Obec, spomínaná už v r. 1332, má 563 obyvateľov. Pamiatkou je drevená neskororenesančná zvonica z r. 1619 a gotický rím.kat. kostol z 15. storočia. Dedina bola počas druhej svetovej vojny  vypálená.


Drevená zvonica z roku 1619

Je celá pospájaná takýmito drevenými kolíkmi.

Šindľová strecha.


Ďalšou zaujímavosťou, ktorá nie je ani historická  ani prírodopisná, ale je skôr religiózna, sa nachádza asi 3 km západným smerom od dediny. Dá sa tam dostať po ceste, z betónových panelov. Po nej sa odtiaľto vozil kameň a hlina na stavbu známej širokorozchodnej trate. Časť cesty je nespevnená, ale chodia sem autá, ba dokonca aj autobusy. Nachádza sa tu totiž od roku 2003 pútnické miesto Bralo, citlivo vsadené na mieste bývalého kameňolomu. Rehoľnej sestre Agáte sa tu vraj zjavila vtedy 15.septembra panna Mária. Sedemnásteho každý mesiac sa tu schádzajú veriaci. Dnes som tu prvýkrát, ale toto miesto na mňa zapôsobilo poriadkom, čistotou. Žiadny bordel, žiadne porozhadzované PVC fľaše po návštevníkoch.


Po celej ceste k Bralu sú takéto lavičky.


Napravo od kríža, je prameň a lavičky. K Bralu sa ide rovno hore asi 400 metrov.

Staršim ľuďom sa niekedy stáva,že sa neudržia na bicykli.

Usmievajúci sa Milan.

Paradox dnešnej doby. Panna Mária musí byť za mrežami pod zámkom. Predchádzajucu historickú sošku totiž niekto rozbil.

Je tu miesto na posedenie.

Aj na piknik.Bralo"Dymové signály"z neďalekej vojenskej strelnice.

Pohľad na Sečovce.