Je najfrekventovanejší z menovaných. Začína nad obcou Košický Klečenov a končí nad obcou Dargov. Najvyšší bod leží v nadmorskej výške asi 472 metrov. Tento priesmyk je známy krutými bojmi v roku 1944, pri prechode frontu.
Väčšina z vás určite prechádzala autom cez tento priesmyk. Z východnej strany začína v obci Dargov a zo západnej v obci Košický Klečenov. Cesta približne v tom profile ako je teraz bola postavená v polovici 19. storočia. Profil tejto cesty 1. triedy bol v históri nespočetne krát menený. Naposledy to bolo v sedemdesatych rokoch minulého storočia, keď bol preložený aj pamätník asi o 50 metrov južnejším smerom. Zaujímavé je porovnanie súčasného stavu z historickými mapami.
V dávnej histórii, keď ešte neexistovala cesta ktorá by sa profilom ani približne podobala tej dnešnej, furmani používali starú cestu cez masív Slanských vrchov. V hore menovanom najvyššom bode (472m.) sa cesta rozdelila. SZ smerom pokračovala cez osadu Borda, N.Kamenicu do Prešova, vraj túto cestu starí lesníci nazývali "prešovská". V poslednom vydaní turistickej mapy Slanských vrchov sa objavil kopec  s názvom Prešovská s nadmorskou výškou 517 metrov,ktorý v starších mapách nebol pomenovaný. /Na tejto kóte je teraz postavený radiokomunikačný vysielač./
A JZ smerom cez Koš. Klečenov do Košic. 


Zaujímavé je porovnanie ˇhistorických máp, ktoré su na webe https://mapire.eu s terajším stavom.
Kliknutín na TM sa zobrazí najvyšší bod priesmyku Google mape.
1- Mapa prvého vojenského mapovania (1763-1787)
2- Mapa druhého vojenského mapovania (1806-1869)
3  Mapa tretieho vojenského mapovania (1869-1887)

Mapy       
Poznámka: Ak chcete porovnať na týchto odkazoch starú mapu so súčasným zobrazením, použite posuvník Opacity vpravo hore. ak by ten posuvník nebol funkčný klinite na niektorú z dvoch map Base map vpravo dole.


AB.


Kliknutím na obrázok sa tento  zobrazí v plnom rozlíšení.

Mapa z druhého vojenského mapovania (1806-1869).   1-Súčasný stav. 2-  Najstaršia cesta .
3-  Približne  kopíruje  súčasný stav, takto je už zobrazená na uvedenej mape (bola postavená v polovici 19- storočia. ktorá bola mnohokrát prerábaná až do súčasného stavu).

Odkaz na celú historickú mapu tzv. druhého vojenského mapovania  1906-1869:


15.11.2016 Dnes sme sa pokúsili aspoň približne prejsť profilom starej cesty. Išli sme po ceste, ktorá  teraz požívajú lesy. Je problém presne kopírovať starú cestu, lebo popri terajšej ceste je mnoho ďalších už nepoužívaných úvozov, ale zhruba tá prejdená trasa súhlasí zo starými mapami.

Trasa na mape                          Dĺžka celej trasy cca 7 km.

AB.
Začíname na konci obce Dargov.

Tu odbočujeme z hlavnej cesty vpravo .

Cez lúku.


Dargovčania volali túto cestu aj "Perdačka"

Prvý snehový poprašok, našťastie je primrznuté, ináč by bolo veľké blato.

Červené smreky nádhernou farbou skrášľujú už skoro zimnú prírodu.

Moji priatelia odbočujú vpravo po červenej smerom na vrchol Lazy (859), ktorý leží. odtiaľto asi 4km. 

Zaujímavá poznámka k z histórie tohto kopca: Na mape z prvého vojenského mapovania (1763-1787) je názov v maďarskom jazyku Kopasz čo v slovenskom preklade znamená plešatý, lysý. Takže odtiaľ je predchádzajúci názov Lysá pre Lazy.  Na mape z druhého vojenského mapovania (1806-1869) je už názov Lazi a zaujímavý nemecký názov chaty Zuckerhütte čo v slovenskom preklade znamená Cukrová chata. Na mape z tretieho vojenského mapovania  (1869-1887) je už terajší názov Lazy.


Červená turistická značka smer Dargovský priesmyk.

Tu odbočujem z červenej vpravo na modrú značku vedúcu na Bordu.

Bývalý chodník vojenskej histórie.

Pohľad smerom na Lazy.

Križovatka Mochnač.

Toto je jeden z dvoch zachovaných úsekov úsekov št. cesty pred poslednou rekonštrukciou. Občas to používajú iba kamionisti ako odpočívadlo. Vpravo smer bývale kúpele Borda.

Prechod cez hlavnú veľmi frekventovanú cestu.

Na druhej strane hlavnej cesty je druhý nepoužívaný úsek bývalej cesty, ktorý sa vracia na hlavnú cestu. V snahe vyhnúť sa silnej premávke radšej na radu jedneho miestneho odbočujem po úzkom chodníku vľavo.


Čo je toto?????  Pri bližšom skúmani to vyzerá, že niekto si dal tu prácu a prilepoval tu žuvačky, teraz už zatvrdnuté.

Košický Klečenov. Reštaurácia Oáza, už dávnejšie zatvorená. Niekedy dávno, keď dopravu cez priesmyk z Košíc a do Košic robili iba furmani na konských povozoch,  bola tu vtedy známa krčma u "Liptáčky", kde sa furmani a kone  zastavovali na občerstvenie.

Hlavná cesta, pohľad smerom k priesmyku.

30.8.2020  Pozrite si zujímavé video s touto tématikou na tomto odkaze.......
Autor videa: Martin Pristaš a spol.


Záver: Konečne po dlhom čase hnusného dáždivého počasie bolo nádherné počasie. Pekná prechádzka po historickej ceste. Ak poznáte kade viedli staré cesty cez ďalšie horeuvedené priesmyky, dajte vedieť.

Ďalšie priesmyky na tomto odkaze......