13.2.2011 Čierna hora (1073 m.n.m.). Pod druhým najvyšším vrcholom Slanských vrchov sa nachádza rozprávkové zoskupenie skál. Presvedčili sa o tom Janko a Peter. Vzhľadom na "surové" počasie prešli iba časť. Pokračovanie vraj bude nabudúce  .

Foto Peter Eperješi, komentár Janko Ducár.Veľká skala na pravom brehu potoka Jozefka, pri štôlňach Nižný a Vyšný Jozef

Zavalená štôlňa Nižný Jozef (štôlňa na antimón).

Sedlo Červená mláka.

Stále majestátny Oblík.

Skalné zrútenie (svahový zosuv) Červená mláka Tento prírodný amfiteáter dal názov aj sedlu Červená mláka. Názov červená odvodený od železitých rúd, ktoré sfarbujú pôdu do červena.

Zosunutá hmota na dne prír.amfiteátra.

Na hrebeni smerom na Čiernu horu.

Skalky na hrebeni.

Zlatobanská vyhliadka - pohľad od východu.

Zlatobanská vyhliadka od juhu. Vľavo profil hlavy s nosom, ústami, bradou,čelom...

Zaľadnený chodník na Zlatobanskú vyhliadku.

Prechod medzi skalami v skalnom mestečku.

Detail skalnej steny.

Detail skalnej steny - hladkej. Andezitová stena svojim povrchom pripomína pieskovcové steny v Adršpachu...Adršpach v Slanských vrchoch...Niekedy sa človek cíti ako v pieskovcoch.

Jaskynka pri priechode.

Vežovitá - stĺpovitá odlučnosť andezitu

Ďalší skalný útvar z juhu (Brucháč).

Skalný solitér.

Západná časť skalného mestečka.

"Perúnovo drevo"

Čierna hora  na turistickej mape tu......