Pokračovanie predchádzjúcej časti Veľký a Malý Milič.


30.11.2008 Pri dnešnej našej túre chce Janko nájsť Kresanú skalu. Svojím GPS nám pomáha Peter, pretože podľa mapy to nevieme nájsť.Zaujímavá skala. Ale nie je to to čo hľadá Janko.

Už sme si mysleli, že je to Jankom hľadaná Kresaná skala. Ale zase to nie je ona.


Janko sa rozplýva radosťou. Tak toto je Kresaná skala.


Tento skalný útvar je zaujímavý tým, že kameň je štrukturovaný do viacuholníkových stĺpcov. kde sa prejavuje stĺpovitá odlučnosť andezitu. Kameň sa tu niekedy ťažil v malej lomovej stene, v súčasnosti sa uvažuje o vyhlásení Kresanej skaly za chránený prírodný výtvor.

Jankova radosť z objavu bola naozaj veľká.  Foto Peter E.
Žeby to bol starý lom?  Foto Peter E.

Pohľad na Veľký Milič. Foto Peter E.

Kresaná skala na turistickej mape....<... Predchadzajúca časť Veľký a Malý Milič.