Nižná Myšľa-Skalka. Foto Janko Ducar z roku 2008..

Nižná Myšľa bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892. Ako prvá tu bola spomenutá lokalita Skalka. Toto miesto bolo veľmi výhodné pre založenie osady. Boli tu nájdené napríklad zvyšky valového opevnenia. Podľa nájdených predmetov sa predpokladá osídlenie už v neolite. V tejto lokalite sa zistilo osídlenie mladopaleolitické, neolitické, eneolitické a z doby bronzovej. Zistené zvyšky fortifikácie azda súvisia s bratríkmi. 

Zdroj:https://www.slanskevrchy.eu/nizna-mysla/

Skalka na mape :  https://mapy.hiking.sk/?x=21.3829&y=48.62405&ref=permalink

Zopár fotiek z túry z roku  2016 popod tie skaly:  ../../../Trasy/Podhorim/Podhorim11/Podhorim11.html