2.8.2009 Krčmárka (miestny názov Kačmarka). Prvá časť dnešnej trasy až po Maliniak je úplne totožná s trasou Dargov Slanec, ktorú sme urobili pred týždňom . Celá trasa z Dargovského priesmyku do Zemplínskej Teplice je dlhá asi 20 km. Prvých cca 6 km po Maliniak je celkom v pohode, po celkom dobrej asfaltovej ceste. Zvyšok po zelenej značke kopíruje dávnejšie nepoužívanú lesnú cestu. (dá sa absolvovať aj na priemernom horskom bicykli).

Na Maliniaku odbočujeme doľava po zelenej značke. (Pozor, tie časy na značke sú veľmi optimistické)

Asi 100 metrov južne od Maliniaka je umiestnená táto tabuľa označujúca prírodnú rezerváciu Krčmárka.

Hneď za ňou sa nachádza skupina skál.

...a takýto kamenný "stôl".

Ďalej sa pokračuje peknou, dlhší čas nepoužívanou lesnou cestou. Nedá sa tu poblúdiť, značenie je perfektné, zelená značka sústavne kopíruje lesnú cestu a obchádza po východnej strane p.r. Krčmárka.....


Cestou určite nemôžte minúť zoskupenie týchto skál, ktorým dominujú dve asi 15 metrov vysoké kamenné bašty. Miestny názov týchto skál je Ďablov kameň.

Mohutnosť tejto skaly sa na fotografii nedá vystihnúť, to musíte vidieť na vlastné oči. (Aj osvetlenie nie je priaznive)

Pohľad na skalu z vrchnej strany.

Kamenné pole v p.r. Krčmárka.

Cesta je miestami zarastená ako by po nej už desať rokov nikto neprešiel.

Ako sa vám páči noha "dvojprstého obra" ?

V PR Kačmarka občania Zemplínskej Teplice postavili po vojne kaplnku na znak vďaky za záchranu životov, keď sa pri prechode vojny schovávali na tomto mieste.

Konečne na  asfaltovej (slušne rozbitej) ceste.

Konopnica úhľadná (Galeopsis speciosa Mill.)

"Fungl" vynovené turistické značenie.

"Nekonečne" dlhá cesta do Z. Teplice.

Vyústenie na štátnu cestu,

V týchto miestach sa nachádzal "Sad družby a priateľstva". Teraz je to tu všetko zanedbané......

Pred rokom 1989 tu mala vtedajšia "verchuška" veľmi pekný ubytovací a stravovací komplex. "Verchuške", ktorá nastúpila po tomto roku zrejme už to nebolo dosť "nóbl" a teraz sú z toho iba zarastene ruiny, slúžiace "okolocestujúcim" ako smetisko.

A ešte jedna zaujímavosť tohto miesta. V náprotivnom kopci bol vyhĺbený veľký tunel (za účelom potrieb civilnej obrany, dalo sa vojsť dovnútra aj nákladným autom). Potom to slúžilo ako sklad ovocia. Teraz je ten areál oplotený vysokým dreveným plotom so zákazom vstupu.

Vyše dvestoročný, nedávno opravený gréckokatolícky kostol v Zemplínskej Teplici.

Rimokatolícky kostol v Zemplínskej Teplici.

Záver: Je to pomerne dlhá na niektorých miestach nudná trasa bez výhľadov. V strednej časti v blízkosti prírodnej rezervácie Krčmárka je to ale doslova panenská príroda, dlhé roky nepoznačená ľudskou činnosťou, oplatí sa to vidieť. (Ak vaším koníčkom je ale zberanie odhodených pneumatik z lesných traktorov, bandasiek od motorových olejov atď. zbytočne je vám sem chodiť. Dokonca ani takú "bežnú" vec v lese, ako je odhodená plastová fľaša tu nenájdete  )


Dlžka trasy 17 km.    

 Celá trasa  turistickej mape..     GPX súbor na stiahnutie tu.... (kliknite pravým tlačítkom a dajte uložiť cieľ odkazu)Odkaz - Zemplínska Teplica  wikipedia