6.9.2020  Dnes Lazy po dlhšom čase z Bordy.
AB.


Začiname na Borde, bývalých kúpeľoch po modrej tur. značke.

Tu odbočiť vpravo.

Tu tiež vpravo po modrej.

Prekážka.


Tu sa spája modrá z červenou od Dargovského priesmyku.

Modrá a červená pokračujú rovno, ale doľava na vrchol Lazov je to bližšie, skracujeme si to..

Pod nami je N. Kamenica, a v diaľke v opare sú Košice.


Pod vrcholom Lazov, horná lúka.

O lavičku sa nemá už kto postarať.

Masív Bogoty.

Lazy, vrcholová kniha.
Poznámka: Na mape z prvého vojenského mapovania (1763-1787) je názov v maďarskom jazyku Kopasz čo v slovenskom preklade znamená plešatý, lysý. Takže odtiaľ je predchádzajúci názov Lysá pre Lazy. Na mape z druhého vojenského mapovania (1806-1869) je už názov Lazi a na mape z tretieho vojenského mapovania (1869-1887) je už terajší názov Lazy.


Pohľad na južný Zemplín.

Mošník, veža riadenia letovej prevádzky.

V pozadí Makovica

Po hrebeni smerom na sever. Modrá pokračuje do Herlian, žltá do Bačkovskej doliny popod Parustan.Veterník, hrebeň.

Mošník.

Pohľad západným smerom do Košickej kotliny. za priazniveho počasia je vidieť odtiaľto V. Tatry.

Ideme dole. Znovu pohľad na Bogotu.

Pozor, ak idete zospodu po modrej a chcete sa dostať k vrcholovej značke, zabočte vľavo. Značenie tu nie je žiadne.

Po zarastenom chodníčku vľavo sa dostaneme k chate.

Chata Lazy.
Poznámka: Na mape z druhého vojenského mapovania (1806-1869) je zaujímavý nemecký názov chaty Zuckerhütte čo v slovenskom preklade znamená Cukrová chata.


Pri chate

Studnička neďaleko chaty.

Dolnú lúku asi upravujú.

Zaujímavá červeno zbarvená žila. Pretína chodník iba na jednom mieste


Návrat po modrej vpravo

Kôra javora.

Pohľad späť.