PokračovanieMalé Ozorovce.
Počet obyvateľov asi 520. Táto obec tiež prechodom frontu v 2.sv.vojne postihnutá. Nemci 26.11.1944 podpálili obec, ostalo iba 37 obyvateľných domov.

Niečo z historie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       

Malé Ozorovce. Pred obcou.

Malé Ozorovce. Gréckokatolícky kostol bol vysvätený v roku 1998.

Malé Ozorovce. Rímskokatolícky kostol, ktorého najstaršie viditeľné gotické časti pochádzajú zo začiatku 15. storočia. Veža vedľa kostola je už novodobá.

Malé Ozorovce. Drevená zvonica z roku 1619, ktorá sa zachovala dodnes, je výnimočná tým, že sa nepoužil ani jeden kovový klinec.

Malé Ozorovce.

Malé Ozorovce. Pohľad do vnútra zvonice.

Malé Ozorovce.

Malé Ozorovce.

Malé Ozorovce. Kultúrny dom.

Malé Ozorovce. Močiarny potok.

Malé Ozorovce. Potraviny a pohostinstvo.

Malé Ozorovce. Obecný úrad.

Malé Ozorovce. Touto cestou opúšťame obec.
Po tejto "panelovej" ceste smerujeme k pútnickému miestu Bralo. Po nej sa odtiaľto vraj vozil kameň a hlina na stavbu známej širokorozchodnej trate. Časť cesty je nespevnená, ale chodia sem autá, ba dokonca aj autobusy k pútnickému miestu..

Vedľa sú zastavenia krížovej cesty

Prameň so sochou panny Márie.
Paradox dnešnej doby. Panna Mária musí byť za mrežami pod zámkom. Predchádzajúcu historickú sošku totiž niekto rozbil.

Pohľad na južný Zemplín.

K Bralu.

Pútnické miesto Bralo.
Toto miesto nie je ani historické  ani prírodopisné, ale religiózna.  Nachádza sa tu od roku 2003 pútnické miesto Bralo, citlivo vsadené na mieste bývalého kameňolomu.
Viac o tomto mieste sa dozviete tu...  , alebo na tomto odkaze.....

Úplne vyschnutý potom Miľač

Opúštame príjemným zjazdom Bralo.

Rybník pri obci Trnávka na riečke rovnomenného názvu. Tiež je dnes bez rybárov.
Trnávka.
Počet obyvateľov asi 180. Nachádza sa schovaná v údolí potoka Trnávka.
Niečo z historie obce na tomto odkaze...

Obec na mapách       

Trnávka.

Trnávka. Do kopca ku kostolu.

Trnávka. Gréckokatolícky kostol.

Trnávka. Pekne zachovalé betónové napájadlo, ktoré niekedy slúžilo pre napájanie dobytka.

Trnávka. Polovyschnutý potok Trnávka.

Trnávka. Obecný úrad a materská škola.

Trnávka. Ešte posledný pohľad na Slanské vrchy.

Trnávka. Hurá. A toto je posledné naše stúpanie smerom na hlavnú cestu.
Pod nami je cieľ nášho dlhého putovania podhorím Slanských vrchov - Sečovce.

Pri pohľade vľavo cez cestu je pohľad na veľkú zahradkársku oblasť Vinice.
Viac z histórie tejto lokality nájdete na tomto odkaze.......

Cestu lemujú rómovia z neďalekej osady ponúkajúci huby.Sečovce.
Počet obyvateľov asi 8300. Leží východne od Dargovského priesmyku na frekventovanej št. ceste spájajúcej Abov so Zemplínom. Tak ako aj iné usadlosti z východnej strany Dargovského priesmyku boli postihnuté prechodom frontu, tak aj Sečovce utrpeli straty. Bol úplne zničený Gréckokatolícky a Evanjelický kostol, Rímskokatolícky kostol bol značne poškodený a veža zničená. Tu sme naše putovanie po obvode Slanských vrchov začínali, odtiaľto sme sa na väčšinu túr vydávali a tu aj končime. 

Niečo z historie mesta na tomto odkaze...

Sečovce na mapách       Sečovce. Gréckokatolícky kostol.

Sečovce. Rímskokatolícky kostol. Vľavo je súsošie sv. Cyrila a Metoda.

Sečovce. Pamätník na druhú svetovú vojnu.

Sečovce. Budova pošty.

Sečovce. Mestský úrad.

Sečovce. Dolná časť námestia.

Sečovce. Parkovisko.Záver: Sme radi, že sa nám podarilo prejsť peši, alebo na bicykli okolo 100 obcí a zujímavých miest, ktoré ležia v tesnej blízkosti Slanských vrchov. Počasie nám žičilo, absolvovali sme to bez nejakých nepríjemných udalosti. Prešli sme dohromady asi 450 km, celkové stúpanie bolo asi 8602 m a klesanie 8610 m.
Informácie o navštívených lokalitách sme získavali najmä z internetu a od miestnych obyvateľov. Paradoxom bolo, že či bol sviatok, alebo sviatok obce boli zväčša pusté, akoby vymreté a bol problém sa na niečo niekoho spýtať. Určite mnohé zaujímavosti zostali pred nami "utajené". Prosíme vás ak viete o niečom zaujímavom vo vašom okolí podeľte sa s nami. kontakt je na titulnej stránke tohto webu  http://slanskevrchy.sk/Kontakt.html
ĎakujemeTu nájdete všetky etapy Podhorím Slanských vrchov