Dôvodom pre osídlenie podhoria Slanských vrchov bola hlavne ťažba dreva, chov dobytka a v severnej časti aj banská činnosť.  Tieto sídla vznikali predovšetkým pozdĺž potokov a tak väčšina obcí je roztiahnutá do dĺžky po oboch stranách toku.  Architektúra je poznačená dobou v ktorej vznikala. Osobitnou kapitolou sú sakrálne stavby. Staré kostoly sú nádherné svojou striedmosťou a účelnosťou. Tie ktoré vyrástli po vojne majú punc modernosti, ale niektoré sa architektom veľmi nepodarili. 
Po obvode Slanských vrchov vyrástlo okolo 60 obcí rôznych veľkosti, ktoré by sme chceli postupne navštíviť. Dúfam, že sa nám to podarí.


11.3.2016 Naše posledné putovanie
podhorím Slanských vrchov sme skončili v Herľanoch. S Mariánom sme využili prvé pekné dni po tejto neslávnej zime a podnikli sme ďalšie potulky. Prešli sme z Herlian, cez hradný kopec Hradisko, Vyšnú Kamenicu, Nižnú Kamenicu, osadu Borda do Košického Klečenova.

Trasa na mape                          Dĺžka celej trasy cca 18 km.
 
AB.Herľany.
Počet obyvateľov asi 280. Prvý písomný doklad o histórii obce Herľany je z roku 1487. Už v 17. storočí boli známe ako kúpeľné miesto. Herľany sa preslávili hlavne studenovodným gejzírom. Gejzírov  tohto typu je vo svete veľmi málo. Kúpeľné budovy vlastní TU Košice, ktorá ich využíva na svoj účel.

Niečo z histórie obce na tomto odkaze...

Z Herlian začínajú dve turistické trasy. Zelená na známe Rankovské skaly a modrá na Lazy.

Obec na mapách       


Herľany. Horná ulica.

Herlany. Budova bývalej Jednoty. Sú tu potraviny a pohostinstvo.

Herľany. Hotel Penzión Herľany. Nazvali sme to Projekt PPR (Peniaze-Práca-Ruina).

Herľany. Smerovník.  

Herľany. Budova obecného úradu.

Herľany. Minerálny prameň.

Herľany. Pekne obnovená kúpeľná budova.

Herľany. Gotická kaplnka Sv. Petra a Sv. Pavla z roku 1859. Pred ukončením rekonštrukcie.
Viac o tejto kaplnke tu....


Herľany. Ubytovací dom, slúžil pre kúpeľných hostí.

Herľany. Reštaurácia. Dnes slúži väčšinou iba pre akcie TU Košice.

Herľany. Tzv rezbársky plenér pri gejzíre - Via Ferraria. Drevené skulptúry s rôznou historickou tématikou.

Herľany. Ústie gejzíra. Už si žiada svoju opravu. Voda počas erupcie presakuje aj pomedzi dlažbu a vymieľa piesok.
Dnes neeruptoval.

Obrázky a video striekajúceho gejzíra z roku 2000 nájdete tu...  a termín najbližšej erupcie tu...Video  z 3.4.2016Zreteľne je poznať, že výška erupcia je menšia ako pred 16-tími rokmi a na dne  vidno vyvierajúcu vodu pomedzi dlaždice.

Herľany.

Herľany. Informačná tabuľa.

Herľany. Kúpeľný dom.

Herľany. Potok vedľa kúpeľného domu.

Herľany. Bufet pri parkovisku. Jediné miesto čo slúži v sezóne pre návštevníkov.

Herľany. Ďalší PPR projekt.

Herľany. Tenisový kurt.

Herľany. Smer Rankovské skaly.

Herľany. Studňa s minerálnou vodou.

Herľany.

Herľany. Miesto na piknik.

Zelená turistická trasa na Rankovské skaly.

Dnes chceme navštíviť Hradisko (572 m), na obrázku to trojvršie, kde by mali byť zbytky hradu. Kóta Hradisko je ten ľavý najdlhší kopec, ale zvyšky hradu sme nakoniec našli iba na pravom vrchu.

Obloha sa nejaví byť veľmi optimistická. Sme na ceste Herľany - Banské.

Pri tomto kríži odbočuje zelená značka vľavo, my pokračujeme rovno po ceste.

Na tomto mieste odbočujeme vpravo.

Preskakujeme Kamenický potok na niektorých mapách ako Svinický potok.

Dlhé prudké stúpanie zo SV strany na hradný kopec Hradisko.

Sme trochu sklamaní. Na kóte, ktorá je na mapách označená ako Hradisko (572 m), okrem tohto malého zhluku kameňov nič nenasvedčuje, že tu stál niekedy hrad.

Pokračujem teda po hrebeni JZ smerom cez dve nevýrazné sedielka..

V jednom sedielku, je takéto nádherné jazierko.
Ďalšie stúpanie po tomto trojvrší.

Pohľad na Rankovské skaly.

Hore vľavo nad touto skalou je posledný vršok......

..... a na ňom sme s potešením zistili, že sú tu aké také zbytky hradu. Táto priehlbeň má približne okrúhly tvar a vyzerá, že tu stála asi veža hradu.
Žiaľbohu o tomto mieste je veľmi málo informácií, niečo málo je tu.... , alebo na tejto stránke  je uvedené toto: "Každý správny Aba musel mať vlastný hrad a ani sa neobťažoval na neho upozorniť kráľovskú kanceláriu. Preto z histórie ani nevieme nič o hrádku Púch vzdialenom 1.5 km na východ od obce Herľany (Herliansky gejzír) už v katastri obce Vyšná Kamenica".A to je všetko čo tu z tejto stavby zostalo.

JZ smerom pokračujú ešte náznaky hradného valu.


Hradný kopec sa prudko zvažuje dole úzkym hrebeňom.

Hlboko pod kopcom prekračujeme ďalší nádherný potok s kamennými, alebo drevenými prehrádzkami. Meno potoka sa nám nepodarilo zistiť.


Sútok Rankovského potoka a toho neznámeho potoka.


Poorané veľké pole neďaleko Kamenického rybníka. Našťastie je už preschnuté. Na poli je veľmi veľa drobných kamienkov rôzneho tvaru a veľkosti.

Nachádzame tu aj farebné kamienky, ktoré vyzerajú, ako úlomky keramiky. Žeby starovekej ?

Poznámka: Po upozornení od pani Danky F. som našiel na internete zujímavé informácie o tejto lokalite a to vysvetľuje prečo sa tu nachádzajú zbytky keramiky.
Na stránke http://ecavkamenica.sk/z-historie-cirkevneho-zboru  nájdete aj toto:
"...... hoci Vyšná Kamenica v tom čase ešte neexistovala, záhadu vzniku chrámu čiastočne vysvetľuje existencia zaniknutej dediny Puch, ktorá ležala asi tri kilometre severne popri kamenickom potoku. Dedina Puch sa prvýkrát spomína v roku 1289. Dedina Puch však z neznámych dôvodov zanikla po roku 1370, kedy sa jej obyvateľstvo presídlilo na územie dnešnej Vyšnej Kamenice"    


Dokonca Marián našiel aj Opál obecný.
Poznámka: Okolie Herlian je známé výskytom rôznych druhov opálov. Niečo o tom sa dozviete na tejto stránke.....

Kamenický potok vtekajúci do Kamenického rybníka.

Kamenický rybník. Po hrádzi prechádza modrá turistická značka smerom na Lazy.

Ďalší PPR projekt.

Tak pozor a nekúpať sa tu.  

Rozbitá cesta do Vyšnej Kamenice.
Vyšná Kamenica.
Počet obyvateľov asi 250.  Neveľká obec ležiaca po oboch stranách Kamenického potoka. Asi 250 obyvateľov (v roku 2010). Prvá písomná zmienka z roku 1427.

Viac z histórie tejto obce nájdete na stránkach obce tu....

Obec na mapách       


Vyšná Kamenica. Horný koniec obce.

Vyšná Kamenica. Už dlho nepouživaný kameňolom.

Vyšná Kamenica. Pohľad na obec z pod kameňolomu.

Vyšná Kamenica. Budova obecného úradu.

Vyšná Kamenica. Matkocirkevný chrám Evanjelickej cirkvi a.v.

Mnoho veci a okrem iného aj o histórii tochto chrámu nájdete na http://ecavkamenica.sk/z-historie-cirkevneho-zboru

Vyšná Kamenica.

Vyšná Kamenica. Kamenický potok.

Vyšná Kamenica.

Vyšna Kamenica.

Vyšná Kamenica. V diaľke pohľad na Rankovské skaly.

S ľavou tabuľou sa asi pohral nejaký srandista.

Masív Mošníka.

"Vyholené" Lazy.

Pred nami je Nižná Kamenica.Nižná Kamenica.
Počet obyvateľov asi 500. Obec sa nachádza na východnom okraji Košickej kotliny v doline Kamenického potoka. Počet obyvateľov 553 (rok 2014) Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1347. V obci sa nachádza pomerne zachovalý kaštieľ grófskej rodiny Forgáčovcov.
Mnoho z histórie nájdete na stránkach obce tu...

Obec na mapách       


Nižná Kamenica. Kamenický potok.

Nižná Kamenica. Základná a materská škola.

Nižná Kamenica. Kalvínsky kostol. Podľa informácie od miestnych ho navštevujú aj evanjelici

Nižná Kamenica. Zvonica.

Nižná Kamenica.

Nižná Kamenica.
Klasicistický kaštieľ v Nižnej Kamenici dali postaviť okolo roku 1830 Forgáčovci.. Má vynovenú strechu. Vraj omietku na spodnej časti otĺkli z nejakého dôvodu pamiatkari.
V kaštieli dlho bol umiestnený detský domov, teraz sa tam presťahoval obecný úrad a knižnica.

Nižná Kamenica.

Nižná Kamenica.

Nižná Kamenica. Motlitebné miesto miestnych rímskokatolíkov. Sväté misie.

Nižná Kamenica. Historický, obnovený most ponad Kamenickým potokom neďaleko kaštieľa.

 Nižná Kamenica. Miestne potraviny a pohostinstvo.

Nižná Kamenica. Vľavo miestny cintorín.

A na obzore máme náš ďalší dnešný cieľ osada Borda. Skracujeme si to rovno povedľa týchto kríkov, ale po blate.Borda osada.
Počet obyvateľov asi 100. Dnešná osada Borda, patriaca do administratívnej a politickej obce Košického Klečenova, vystupuje v stredoveku ako samostatná dedina. 
Viac o tejto osade sa dozviete na stránkach obce Košický Klečenov tu.....
Poznámka: Asi 2 km východným smerom ležie bývalé kúpele Borda. Niečo o tom tu....

Obec na mapách       

Borda. Miestny cintorín.

Borda. Hore osadou.

Borda.

Borda. Je tu mnoho nových domov.....

...ale aj opustených.

Borda. Miestna zvonica.

Borda. Veľmi pekne upravená kaplnka pod holým nebom.

 Borda. Opúšťame Bordu.

Smer Košický Klečenov.

Náš dnešný cieľ. Košický Klečenov.Odtiaľto budeme pokračovať pri našej ďalšej túre podhorím Slanských vrchov, ktorú začneme tu.  (možno)

 
Pokračovanie Podhorím 10

Vśetky etapy  Podhorím Slanských vrchov