18.9.2015  Podhorim 8
Dĺžka celej trasy cca 22 km.    Opiná, Kecerovský Lipovec, hrad Lipovec, Mudrovce, Rankovské skaly, Rankovce, Herľany.
17.7.2015  Podhorím 7
Dĺžka celej trasy cca 19 km.         Lúčina, Dubník vysielač, Dubník osada, Červenica, Opiná.
4.7.2015   Herľany - Makovica - Zámutov
Dĺžka celej trasy cca 20 km.        
20.3.2015  Zapikan,  Mazolín  
Dĺžka celej trasy cca 11 km.      ?      
28.2.2014  Opiná a okolie
1.5.2013  Zapikan, Davidovská skala  
Dĺžka  celej trasy  cca 12 km.           
24.11.2012  Malá a Veľká Zobrana
Predvianočný   Dubník  Červenica, Opálové bane na Dubníku, Laš, Červenica.
Dĺžka  celej trasy  cca 19 km.               
1.8.2010    Rankovce - Rankovské skaly
Dĺžka  celej trasy  cca 9 km.    (  len pod skaly)     
3.7.2010  Skaly pod Pariakovou Juskova voľa, skaly pod Pariakovou, Makovica, Juskova jaskyňa a späť
Dĺžka trasy necelých 25 km.   ( len po Skaly pod Pariakovou)      
5.7.2009  Skaly pod Pariakovou  Herľany, Rankovské skaly, skaly pod Pariakovou, Herľany
Dĺžka trasy 15 km.       
08.6.2009  Makovica  Kecerovský Lipovec, Menší vrch, Makovica, skaly pod Pariakovou, Juskova voľa
Dĺžka trasy 21 km.       
29.08.2012  Podhorím 2  Kamenná Poruba, Davidov, Banské, Vechec, Juskova Voľa, Zámutov
Dĺžka  celej trasy  cca 32 km.   
24.08.2012  Podhorím 1  Dargov, Bačkov, Kravany, Stankovce, Cabov, Davidov, Kamenná poruba
Dĺžka  celej trasy  cca 42 km.   
15.09.2012  Prechádzky.. len tak  Dubnícke opálové bane. Pomník Emmy Diany Goldschmidtovej
2.10.2011   Cabov - Parustan  Cabov, sedlo pod Parustanom, chata pod Parustanom
Dĺžka  celej trasy  cca 9 km.             
25.9.2011   Mazolín Zapikan  Cabov, Mazolín, Zapikan, Davidov  
Dĺžka  celej trasy  cca 12 km.          
18.9.2011   Dubnícke opálové bane  Prechádzka po povrchových štôlňach.
13.7.2011   Nad Juskovou Voľou Juskova voľa, pod Menším vrchom, Lipová, Ľaš, Jusková voľa
Dĺžka  celej trasy  cca 21 km.             
17.4.2011   Rankovce - Makovica  Rankovce, Rankovské skaly, Makovica, Rankovské skaly, Rankovce
Dĺžka  celej trasy  cca 22 km.           
19.12.2010 Predvianočný Dubník   Červenica, Dubnícke opálové bane, chata Laš, horáreň Dubník, Červenica
Dĺžka  celej trasy  cca 19 km.        
14.11.2010 Cabovskou dolinou Kravany, hrebene Kozačka, Urvisko, Kravany
Dĺžka  celej trasy   cca 14 km.    
28.3.2010   Vechec, Banské  Kameňolom Vechec, Zapikan, staré bane nad Banským, Herľany
1.3.2009  Jusková jaskyňa Malá jaskyňka pod Makovicou, spojená s rôznymi legendami
Asi 1,2 km severovýchodne vzdušnou čiarou od Makovice    
5.1.2009   Davidovská skala  Komplex skál ležiaci asi 3 km SZ od obce Davidov
26.8.2009   Davidov - Ruská Nová Ves  Chlapci z Davidova prešli cez Makovicu, Šimonku a Čiernu Horu do R.N.Vsi.
Dĺžka trasy 51 km.        
31.12.2008   Mazolín   Silvester na Mazolíne
Dĺžka trasy necelých 10 km (zo skládky dreva povyše Cabova)   
2.11.2008  Oblá   Cca 2,5 km juhozápadne vzdušnou čiarou do Zamutova.
18.7.2008  Mazolín   650m n.m. vysoký kopec sa nachádza západne od obce Cabov.
30.4.2008  Zapikan  Roklina v údolí Komorského potoka
Asi 2 km západne od obce Davidov.  
15.2.2008  Ruiny hradu Lipovec   Zvyšky základov hradu ležia nad obcou Kecerovský Lipovec.
5.6.2007  Herľany -gejzír  Známy studenovodný gejzír
8.5.2007  Dubnícke opálové bane  Prechádzka po niekdajšej svetovej rarite

Ak sa tu nenachádza miesto ktoré hľadáte, skúste to s google vyhľadávačom
Zobrazia sa vám všetky stránky na tomto webe, ktoré obsahujú vami zadané slovo, alebo slová.


Loading