13.7.2016 Podhorím 15  Kalša, jazero Izra, Slanskáj Huta, Nový Salaš, Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica.
Dĺžka celej trasy cca 37 km. 
5.7.2016  Podhorím 14   Michaľany, Byšta bývalé kúpele, Byšta, Brezina, Kuzmice, Slivník, Kalša.
Dĺžka celej trasy cca 32 km.  
19.6.2016 Podhorím 13  Felsőkéked, Kéked, Hollóháza, Füzér, Pusztafalu, Füzérkajata, Filkeháza, Füzérradvány, Vilyipuszta, Vilyvitány, Felsőregmec. Michaľany.
Dĺžka celej trasy cca 55 km cez Maďarsko
1.6.2016  Podhorím 12  Nižná Myšľa, archeologické  vykopávky,  lokalita Koscelek, Skároš, pamätník nad Skárošom, Trstené pri Hornáde, hranica s Maďarskom.
Dĺžka celej trasy cca 17 km.        
9.8.2015 Slanská Huta - Füzér.
Dĺžka celej trasy cca 16 km.           
30.4.2015 Ropíky 2  Prechádzka po obranných bunkroch z 2.sv.vojny.
Dĺžka celej trasy cca 17 km.                 
20.7.2014  Na skok k južným susedom   Michaľany, Byšta maďarské obce Füzérkajata, Filkeháza, Pálháza, Mikoháza, Aslóregmec, Felsoregmec a späť do Michalian.
Dĺžka celej trasy cca 36 km.                 
8.6.2014    Suchá hora 2 Slanská Huta, Kresaná skala, sedlo Veľký Milič, Skarošská vyhliadka, Suchá hora, Malá Marovka, najsevernejší bod Maďarska, Veľká Marovka.
Dĺžka celej trasy cca 17 km.              
21.4.2014   Cez štyri kopce.  Suchá hora, Čierny vrch, Križan, Kopaska
Dĺžka celej trasy cca 15 km.            
27.12.2013  Izra - okolie    
25.8.2013   Čistiaca akcia - ROPIKY
16.6.2013 Okolo Bradla   Slanec, Veľká a Malá Marovka, László-tanya, hrad Skároš, Slanec.
 Dĺžka  celej trasy  cca 29 km          
21.10.2012 Oneskorená reportáž  Kalša, Garamboš, Izra, Brezina
Dĺžka  celej trasy  cca 18 km.    
17.8.2011   Južnou hranicou 3   Putovanie po hranici s Maďarskom  časať 3
Dĺžka  celej trasy  cca 20 km.          
09.08.2012  Bradlo   Dĺžka  celej trasy  cca 18 km.          
4.8.2011     Južnou hranicou 2  Putovanie po hranici s Maďarskom  časať 2
Dĺžka  celej trasy  cca 14 km.              
5.7.2011     "Potoking"  Korytom Miličského potoka
13.7.2011  Južnou hranicou   Putovanie po hranici s Maďarskom  časať 1
Dĺžka  celej trasy  cca 20 km.          
06.04.2011  Prvé jarné kilometre....   Brezina, Veľký Milič a späť
Dĺžka  celej trasy tam a späť  cca 20 km.            
11.3.2011   Ruská Nová Ves - Kalša     Zimná hrebeňovka českých turistov
Dĺžka trasy cca 90 km.       
 29.8.2010  Jazero Izra - hrad Füzér v Maďarsku a späť.  Cyklotúra z jaera Izra na hrad Füzér v Maďarsku
Dĺžka  celej trasy  cca 20 km.       
18.4.2010    "Ropíky" nad Slanskou Hutou.  Prechádzka po obranných bunkroch z 2.sv.vojny. Slanská Huta, Garamboš, Kamenná hora, Malá Kamenná, Izra a späť.
Dĺžka trasy necelých 13 km.                
 30.5.2009   Skarošská vyhliadka, Milič.  Slanská Huta, Kresaná skala, Skarošská vyhliadka, Veľký Milič a späť.
Dĺžka trasy 11 km.          
30.11.2008  Zo Slanskej Huty na Veľký Milič, Kresanú skalu a späť.  
Dĺžka trasy cca 12 km.         
30.11.2008     Kresaná skala    Zaujímavý geologický útvar
9.7.2007   Z Kalše cez Izru do Slanca.     Cyklotúra Sečovce, jazero Izra a späť.
Dĺžka trasy 22 km.    Lesná cesta- Kalša, jazero Izra, Malá Izra, rázcestie nad Slancom, Slanec. Pozn: Celkom dobrá lesná cesta, až na úsek Izra - Malá Izra.
9.7.2007   Izra     Najväčšia vodná plocha v Slanských vrchoch.
25.3.2007     Byšta bývalé kúpele  Prechádzka bývalým kúpeľným strediskom Byšta


Ak sa tu nenachádza miesto ktoré hľadáte, skúste to s google vyhľadávačom
Zobrazia sa vám všetky stránky na tomto webe, ktoré obsahujú vami zadané slovo, alebo slová.


Loading