10.10.2020   V 18. storočí keď ešte nebola cesta cez Dargovský priesmyk ani približne v súčasnom profile, využivali naši predkovia prechod cez masív Slanských vrchov "starú cestu". Cesta začínala v Dargove približne v mieste kde je umietnený tank, niekedy vraj tam bola krčma pre pocestných. Odbočilo sa vpravo, potom stúpaním zákrutami hore. Približne v najvyššom bode sa cesta rozdelila. Vľavo pokračovala do Košického Klečenova a ďalej do Košíc. Vpravo sa obočovalo /v súčasnosti po červenej tur. trase/ a ďalej na Bordu, Nižnú Kamenicu do Prešova a preto tento úsek lesníci niekedy nazývali aj "prešovská cesta"


Pred časom sa na FB objavilo zaujímavé video od pána Pristaša a spol o tejto tématike. Odkaz na video.....
Túru  prejdenu po Dargovsko Klečenovskej vetve spomínanej cesty nájdete na tomto odkaze.......

              Dĺžka celej trasy cca 11 km.

AB.Vstup do Bačkovskej doliny. 

Doľava k Holej hore.


Jedna z mála bedlí čo som dnes videl. je veľmi sucho.Štrk na ceste dosť znepíjemňuje cestu na bicykli.

Pozná niekto túto hubu?

Pri rozlomení z toho vyteká nie veľmi príjemne voňajúci maz.

Cesta k lesníckej chate pod Holou horou.

Cez lúku vpravo od tohto miesta sa dá dostať k obnovenému hrobu nadporučíka Alexandra Petroviča Golubjeva. Zahynul tu v decembri 1944.
http://www.slanskevrchy.sk/.../Pod.../Pod_Holou_horou.html

Stále do kopca.

Pohľad východným smerom.

Pohľad južným smerom.Je odtiaľto pekný výhľad na Zemplín. Dnes nie je viditeľnosť dobrá.

Lavička na oddych.


Prekážka.

To je už červená magistrála, z Darg. priesmyku na Lazy.

Až na tomto mieste sa dostávame na  tzv. Prešovskú cestu, ktorá pravdepodobne tadeto prechádzala ces Bordu, Kamenicu až do Prešova. Na mape označené ako Odbočka na Bordu


Telekomunikačná veža. Je postavená na kóte PREŠOVSKÁ.


V starších mapách toto označenie Prešovská nenájdete.


Vpravo pokračuje červená na Darg. priesmyk. vľavo  do Dargova.
Na mape označené ako Odbočka na Dargov.....


A už stále iba z kopca.Nad Dargovom.


Pri benzínovej pumpe v Dargove.