21.8.2022  Župný kameň. Pred pár dňami bol dokončený náučný chodník z Dargova k župnému kameňu, ktorý bol prednedávnom zreštaurovaný. Celá trasa obsahuje 8 obojstranných informačných tabúľ s rôznou tématikou týkajúcich sa týchto miest. My sme prešli dnes od Bielych studničiek až po župný kameň cca 4 km aj s odbočkou nad kameňolom.
Poznámka: Tento kameň domáci nazývali  Bili kameň.

              Dĺžka celej trasy tam  cca 3.5 km.

AB.


 
Začíname pri benzínovej pumpe na Bielych studničkách.

Prvá tabuľa.

Finančne prispeli: Košický samosprávny kraj a Rotary Club Trebišov.Takto je značená celá trasa.
Na priesmyk sa pokračuje rovno.

Odbočujeme vľavo.


Na týchto miestach trochu odbočime z trasy a pozrieme sa nad kameňolom.

Takýto pohľad sa naskytá tesne nad kameňolomom. Pohľad smerom na juh.


Smer Župný kameň.

Predposledná tabuľa.

A sme na mieste.


Tento emblém je na východnej strane župného kameňa.

Pohľad zo západnej strany.

Finančne prispeli tieto organizácie. Iniciátorom tejto akcie bol ing. Sklenčár zo Sečoviec.

Pekné posedenie.

Toto je výrez z mapy tzv. druhého vojenského mapovania z roku 1806-1869. čiernobodkovaná čiara znázorňuje hranicu medzi župou zemplínskou vpravo a abovskou vľavo.
Tu je odkaz na celú mapu, ktorú je mpžné posúvať a meniť veľkosť:
 https://maps.arcanum.com/.../europe-19century.../...

Aby sme sa nemuseli vracať po tej istej a dosť dlhej trase, trochu si to skratíme.


Asi 100 metrov nazpäť od kameňa odbočíme vpravo.

Peknou skratkou pokrečujeme.

Dostaneme sa k tabuli č5.

A potom už len cez lúku na Biele studničky.


Tu je skratka pre návrat na turistickej mape.